Dansa Zumba när du vill och på ditt eget dansgolv! Det inspelade Zumbapasset finns tillgängligt 24 timmar från det att du startar videon. Du kan pausa och starta passet efter behag under dessa 24 timmar.